IKIGANIRO KU KWEMERA


Ikiganiro kijyanye n'umwaka w'ukwemera cyatanzwe na Nyiricyubahiro Musenyeri Seliviliyani NZAKAMWITA, Umukuru w'Akanama k'Abeposkopi gashinzwe ikenurabushyo ry'urubyiruko, akaba n'Umwepiskopi wa Diyosezi ya Byumba.

Mu kiganiro cyo gukangurira urubyiruko ukwemera n'uruhare rwarwo mu gusakaza ukwemera, Nyiricyubahiro Musenyeri NZAKAMWITA yashishikarije urubyiruko kuba intumwa nyakuri z'Inkuru Nziza y'umukiro mu miryango yarwo, aho bavuka, kuko umuryango ari wo rembo ry'ukwemera ukaba ari wo ugomba kwinjiza umwana uvutse mu muryango w'abemera ukoresheje batisimu. Urubyiruko rero rufite uruhare mu gukangurira imiryango batisimu y'abato n'abakuze.

Ukwemwra kandi kurangwa n'ibikorwa. Ni yo mpamvu urubyiruko rugomba kugaragariza abantu ukwemera kwarwo rukurikiza amategeko y'Imana, ruba intungane, rugaragaza urukundo rw'Imana mu bantu. Yashoje ikiganiro cye asaba urubyiruko kuragiza ukwemera kwarwo Bikira Mariya we wemeye adashidikanyije igihe yavugaga ati 'fiat voluntas Dei' Hakorwe ugushaka kw'Imana.

Urubyiruko kandi rwagombye kwisuzuma, rukareba icyo uyu mwaka w'ukwemera urusigiye. Ese inyigisho zose rwahawe zarafashe, zizerera imbuto Imbaga y'Imana na Kiliziya yarwo.

Yifurije urubyiruko rw'u Rwanda gukomera mu kwemera guhamye.

Viateur RUCYAHANA

 


Add comment

Province Sainte Famille
Inkuru zifitanye isano
Inkuru zisurwa cyane