Imiryango y'urubyiruko nirusheho gukorera hamwe


Imiryango, Urubyiruko 23/10/2017

Interuro

Kuwa 10 werurwe 2012, mu kigo cy’Abagide, i Gikondo, habereye inama yahuje abayobozi b’imiryango y’urubyiruko ikorera mu Rwanda. Iyo nama yari iyobowe na Padiri Charles HAKOLIMANA, umunyamabanga wa Komisiyo y’Abepiskopi ishinzwe iyogezabutumwa mu rubyiruko. Icyagaragaye muri iyo nama ni uko kugeza magingo aya, urwego rw’imikoranire n’ubufatanye hagati y’imiryango y’urubyiruko bikiri hasi cyane. Uretse kuba ubufatanye hagati y’imiryango y’urubyiruko butarafutuka neza, hari n’imiryango ubwayo ifite ibikorwa byiza binyuranye, ariko bikihereranwa ntibijye ahagaragara, kandi byagombye kubera abandi ubuhamya bw’ingoma ya Kristu mu bantu. Yemwe hari n’imiryango itazwi na benshi, nyamara ibikorwa byayo byiza ari ingirakamaro cyane. Ibyo rero bituma umuntu yibaza imigambi abayobozi b’iyo miryango baba bafite kugira ngo bayiteze imbere, no kugira ngo iyo miryango yabo igire uruhare rugaragara muri Kiliziya. Ese hari ucana itara kugira ngo ahishe urumuri rwaryo? Imiryango y’urubyiruko ni ubukungu bwa Kiliziya, kandi muri iyo miryango buri wese ayitabira akurije impano yahawe, bityo buri muntu akitabira umuryango abona ko wamufasha guhamya Ingoma y’Imana mu bantu ashingiye ku bushobozi kamere yifitemo.

Muri iyi nyandiko, turagerageza kuberaka imwe n’imwe mu miryango y’urubyiruko mu magambo avunaguye, tukaba twizera ko Abayobozi b’iyo miryango, kimwe n’iyo tutashoboye kwandika ubu, bazakoresha uru rubuga rwa interinete rwa Komisiyo y’Abepiskopi ishinzwe Iyogezabutumwa mu Rubyiruko bagaragaze birambuye iyo miryango yabo, ndetse baratire abandi ibikorwa byabo byiza byinshi batari bafitiye uburyo bwo kubimenyekanisha. Dore imwe mu miryango yitabiriye, iyo nama n’ibyo bihatira gufasha urubyiruko :

Umuryango w’Abagide

Umuryango w’Abagide ni umuryango wibanda ku burere bw’abana b’abakobwa n’abagore bakiri bato. Uyu muryango urahagarariwe mu turere twose tw’u Rwanda. Bakunze kugaragara mu bigo by’amashuri, ariko bafite n’imitwe ikorera kuri za paruwasi zinyuranye, aho batera inkunga abagize iyo mitwe mu mishinga mito. Mu bikorwa by’indatwa bafite, batera inkunga umutwe wo muri paruwasi ya Kabuye mu bworozi bw’amatungo magufi, bityo abanyamuryango bakagira ubushobozi bwo kwiyishyurira ubwisungane mu buzima (mutuelle de santé), kwigurira akarinda-mibu (moustiquaire) mu rwego rwo kurwanya indwara ya malariya. Abagize uyu muryango baba mu byiciro bitatu: inyamanza, abagide n’aba cadres, ugereranyije bose hamwe mu gihugu ni abanyamuryango 13. 000. Buri mwaka Abagide, kimwe na basaza babo b’Abaskuti bahimbaza itariki ya 22 Gashyantare, itariki y’impurirane y’amavuko y’Umubyeyi wabo Baden-Powell n’umugore we Olave Baden-Powell.

Umuryango wa JOC n’umuryango JOCF

Umuryango wa JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) washingiwe mu gihugu cy’Ububiligi mu 1925, ugera mu Rwanda mu 1958, uzanywe na MUKAMUSONI Léocadie. Ni umuryango w’agisiyo gatolika ukorera hirya no hino mu gihugu, ukaba ushingiye ku bikorwa. Uyu muryango ukorera mu matsinda ayoborwa n’abantu 5, ukagira itorero ku rwego rwa diyosezi. Abayobozi babo ku rwego rw’igihugu batorerwa manda y’imyaka itatu. Ibikorwa bya JOC ni ibya Kiliziya, ariko ibikorera muri Leta, umunsi ukomeye bagira ni ukwizihiza “Umunsi w’abakozi no guhimbaza icyumweru cy’umurimo. Mu burezi bakora amahugurwa, kandi bagahugura abanyamuryango babo cyane cyane ku bijyanye n’ubuhinzi n’ubworozi. JOC ibangikanye na JOCF (Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine), kandi bakorera hamwe n’ubwo buri muryango wifitiye ubuzima gatozi. Iyo miryango yombi ifite abanyamuryango bagera ku bihumbi bitandatu mu Rwanda (6. 000).

JOCF ifite umwihariko wo gutoza abana mu yindi miryango ikorera mu maparuwasi nk’ababyinnyi n’abahereza, ariko abo bana ntibinjizwa muri uwo muryango, kuko imiterere y’umuryango itabyemera.

Umuryango wa JEC (Jeunesse Estudiantine Chrétienne)

Umuryango wa JEC ukorera mu bigo by’amashuri yisumbuye, amashuri makuru na za kaminuza. JEC yaje ari JOC mu mashuri, ariko nyuma bemeza ko JEC igomba kuba umuryango utandukanye na JOC. Mu mikorere yabo bafite urwego bita “groupe de base, ayo matsinda-fatizo iyo yegeranye ari menshi arema urugaga, ingaga nyinshi zikarema urwego rwa diyosezi, bakagira urwego rw’igihugu, urwego rwa Afurika n’urwego rw’isi. JEC iharanira uburere bwuzuye bw’ikiremwa muntu, bagatoza abanyamuryango gusenga no kwiga neza, kandi bakabatoza no kurangwa n’ibikorwa by’urukundo. Mu Rwanda hari amatsinda 118, yose hamwe akaba afite abanyamuryango bagera ku 5. 400. Buri tsinda rigira “plan d’action yerekeza ku nsanganyamatsiko ya buri mwaka, iy’uyu mwaka ikagira iti : “Roho nzima mu mubiri muzima, urubyiruko rw’u Rwanda rwiteze imbere rwihangira imirimo. Abayobozi ba JEC ku rwego rw’igihugu batorerwa manda y’imyaka ibiri, kandi bagomba kuba ari abanyeshuri. Ubu JEC yifuza kugera mu mashuri abanza, bafite amatsinda y’abahereza na za korali.

Umuryango w’Abaskuti

Umuryango w’Abaskuti washinzwe na Baden-Powell mu 1907, ugera mu Rwanda ahagana mu mwaka w’1956, ubona ubuzima gatozi mu mwaka w’1968. Ni umuryango ugira uruhare ku burere bw’abana b’abahungu n’abakobwa, ukaba ushingiye ku bukorerabushake, kutabogamira kuri politiki, no kwakira bose nta vangura iryo ari ryo ryose, ryaba iry’idini, iry’inkomoko, iry’akarere, iry’ubwoko cyangwa iry’igitsina. Umuryango w’Abaskuti ugamije guteza imbere imikurire yuzuye yaba iy’igihagararo, iy’ubwenge, iy’imba-mutima, iy’imibanire n’abandi n’iya roho hagamijwe ko ubyiruka aba umuturage w’inyangamugayo kandi ushobora kwirwanaho mu buzima. Ubaye umuskuti aba yiyemeje kugira inshangano eshatu: inshingano ku Mana, inshingano kuri mugenzi we n’inshingano kuri we ubwe, zose akazikoresha agambiriye gusiga isi ari nziza kurusha uko yayisanze.

Abaskuti bakorera mu turere twose tw’u Rwanda, bakaba babarirwa mu 30. 000, bari mu mitwe ibarizwa mu bigo by’amashuri, ku mirenge no kuri za paruwasi. Umuryango w’Abaskuti ni wo muryango w’urubyiruko munini ku isi, ubu ufite abanyamuryango basaga miliyoni 30 mu bihugu bigera kuri 216.

Umuryango wa Pueri Cantores

Umuryango wa Pueri Cantores ukomoka ku butumwa bwa Papa Piyo wa 10. Mu 1903, Papa yasabye ko habaho umuryango w’abana b’abaririmbyi. Mu 1907 havuka umuryango wa Pueri Cantores ufite intego y’uko abana b’isi yose baririmba amahoro y’Imana. Uwo muryango wemewe mu gihugu cy’Ubufaransa mu 1950, wemerwa na Papa mu 1951. Uwo muryango wagejejwe mu Rwanda na Padri Boutry mu 1957, wemerwa n’Abepiskopi mu 1963, nyuma wemerwa n’ubuyobozi bwa leta mu 1964. Ubu umuryango wa Pueri Cantores uri mu Rwanda hose, ukorera mu maparuwasi anyuranye, bakaba bafite komite ku rwego rw’igihugu.

JTC (Jeunes Témoins du Christ)

Umuryango w’Urubyiruko ruhamya Kristu ufite intego yo gufasha urubyiruko kumenya Kristu no gukunda Kiliziya. Ubu mu Rwanda bafite uturere tune: Akarere ka Kigali, Akarere ka Kabgayi, Akarere ka Cyangugu n’Akarere ka Gisenyi. Bafite abanyamuryango 109, bafasha urubyiruko by’umwihariko ku bijyanye n’urukundo. Bizihiza icyumweru cyitwa icy’Urukundo n’Ikoresha-gitsina (Amour et Sexualité), icyumweru kigwamo itariki ya 14 Gashyantare. Muri icyo cyumweru bategura ibiganiro ku byerekeye urukundo, naho mu gihe cy’icyunamo bagategura ibiganiro bitoza amahoro, imbabazi n’urukundo. Byongeye kandi, bategura igitaramo cy’amasengesho gisoza umwaka ku itariki ya 31 Ukuboza. Mu rwego rwa Leta JTC ifite ubuzima gatozi, ariko muri Kiliziya ifite imbogamizi yo kuba itaremerwa n’ubuyobozi bwa Kiliziya.

APMEJ (Apostolat de la Prière pour le Mouvement Eucharistique des Jeunes)

Uyu muryango wa APMEJ uzwi ku izina ry’Inkoramutima z’Ukaristiya, washinzwe n’Abihayimana b’Abayezuwiti. Abakuze bibumbiye mu rwego rwa AP bafasha, kandi bagatoza abana gushengerera Ukarisitiya, bakanaharanira kubyutsa isengesho aho ryaguye. Ubu APMEJ mu Rwanda ikorera i Kibungo, i Kabgayi, mu Ruhengeri n’i Kigali.

Nk’uko bigaragara iyi miryango yose icyo ihuriyeho ni ukwita ku rubyiruko ni ngombwa reko ko bahuriza hamwe imbaraga zabo kugira ngo barusheho kugera kuri benshi babakeneye. Uroye imibare y’abanyamuryango bafite, bose hamwe ntibageze no kuri 1% by’urubyiruko rw’u Rwanda ubu rubarirwa muri miliyoni eshatu zirenga, wakwibaza ese abandi barenga 99% ninde ubitaho? Ninde ubafasha kumenya Imana no gukunda Kiliziya? Ese hakorwa iki kugira ngo abo bose bagezweho ibyo byiza bisangirwa na bake mu miryango twavuze.

Abitabiriye iyo nama yo kuwa 10 Werurwe 2012 mu rwego rw’ubufatanye basanga, buri muryango wafata umwaka w’ubuyobozi bw’ihuriro ry’imiryango y’urubyiruko, bityo buri mwaka hakajya habaho ihererekanya ry’ubuyobozi. Uyu mwaka bakaba baratoye Umuryango wa JEC kugira ngo uzayobore iryo ihuriro. Turashishikariza imiryango yose, iyitabiriye inama n’itarashoboye kuyitabira kurushaho kumenyekanisha ibikorwa byabo, kuko bibera abandi urugero, bikanaba ubuhamya bwa Kristu witangira abandi atizigamye. Uru rubuga rwa Komisiyo y’Abepiskopi ishinzwe iyogezabutumwa mu rubyiruko ni urwanyu, nimurwisanzureho, nimurwoherereze amakuru y’ibibera hirya no hino mu miryango yanyu, ariko kandi runababere isoko yo kwivugurura mu bukristu bwanyu, bityo murusheho kwamamaza Ingoma ya Kristu mu bantu. Muri “Umunyu w’isi, muri Urumuri rw’isi.

Umwanzuro

Gukorera hamwe, imiryango igafatanya mu bikorwa, abayobozi b’imiryango bagahura kenshi byatuma ku ruhande rumwe buri muryango ugira ibyo wungukira ku bandi, byaba ibijyanye n’imibereho y’umuryango, bya ibijyanye n’imikorere no kurenga inzitizi buri muryango ugenda uhura nazo; ku rundi ruhande gukorera hamwe byatuma n’abandi benshi mu rubyiruko bayoboka iyo miryango bityo Ingoma ya Kristu ikagera muri benshi. Inzira iracyari ndende, ariko igikuru ni uko Abayobozi b’iyo miryango biyemeza gutangira urwo rugendo bashyize hamwe, koko rero abishyize hamwe nta kibananira.

Kiliziya ishima, kandi igashyigikira ibikorwa binyuranye by’imiryango y’urubyiruko. Ni muri urwo rwego, ibinyujije muri Komisiyo y’Abepiskopi ishinzwe iyogezabutumwa mu rubyiruko, yashyizeho uru rubuga kugira ngo rufashe imiryango y’urubyiruko kumenyekanisha ibikorwa byayo, kandi urubyiruko muri rusange rugire ubwisanzure bwo guhamya Kristu muri rubanda hakurikijwe impano buri wese yagabiwe.


Views: 33

Add comment