INTEKO RUSANGE YA 2 Y'IGIHEMBWE Y'ABAYOBOZI B'IMIRYANGO Y'ABIYEGURIYE IMANA (ASUMA)


Kiliziya 23/10/2017

Inteko Rusange ya 2 y’Igihembwe y’Abayobozi b’imiryango y’Abiyeguriye Imana bo mu Rwanda (ASUMA) yatangiye kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 ugushyingo 2012, ikazasozwa ku cyumweru tariki ya 11 ugushyingo 2012. Biteganyijwe ko abakoraniye muri iyo nama bazasubiza ibibazo bitatu bikurikira ku bijyanye n’Umwaka w’Ukwemera :

1. Ni izihe mbogamizi ukwemera guhura nazo muri iki gihe, ese ukwemera muri Kristu gutegerejweho iki ?

2. Kugira ngo dushimangire ukwemera, twakora iki ku rwego rw’umuntu ku giti cye, ku rwego rw’umuryango, ku rwego rw’akarere, ku rwego rwa Kiliziya no ku rwego rwa ASUMA ?

3. Ni uruhe ruhare ubuzima bw’abiyeguriye Imana bwagira mw’iyogezabutumwa rishya ?

Ku munsi wa mbere w’Inama, abayitabiriye babanje gukurikirana ikiganiro cyatanzwe na Padiri Laurent Rutinduka, MSSCC, cyerekeye ibyiringiro n’imbogamizi by’iyogezabutumwa rishya mu karere k’Ibiyaga bigari.

Padiri Laurent Rutinduka yateruye agaragaza ko mu ntangiriro z’iki kinyejana gishya, Kiliziya yo ku isi hose ibaho mu mihindagurikire ikomeye kuko umuryango w’abantu Kiliziya ikorera uri mu rugendo. Ukwemera kw’Abakristu kubihungabaniramo, kandi bamwe mu bakristu bakumva batazi aho berekeza. Nyamara, nk’uko Nyirubutungane Papa Benedigito wa 16 abitubwira mu ibaruwa yatwandikiye « Irembo ry’Ijuru », « hari ihungabana rikomeye ry’ukwemera ryageze ku bantu benshi, ariko ntidushobora kwemera ko umunyu ukayukamo uburyohe n’urumuri rukomeze gupfukiranwa »

Padiri Laurent Rutinduka yanatunze agatoki imihindagurikire ikomeye iriho muri iki gihe, cyane cyane umuvuduko w’ikoranabuhanga, ibivumburwa mu bumenyi, no guhuriza hamwe ubukungu na politiki ku isi yose. Ibyo rero bituma iyobokamana riteshwa agaciro, hakabaho ihungabana rikomeye ry’agaciro k’umuryango, ikwirakwizwa ry’ingirwamadini, kubahuka ibitagatifu, gukinisha ubuzima bitwaje ukwishyira ukizana mu bitekerezo na demokarasi, urubyiruko rwitwara uko rushaka ntawe urwitayeho, guhangana na politiki hamwe n’ihungabana ry’ubukungu ku isi, gukuramo inda ku bushake, umubano w’abashakanye ku bahuje igitsina hitwajwe ko gushyingirwa ari uburenganzira bw’abantu bose, ibitangazamakuru bikoreshwa mu gusenya umutima-nama, n’ibindi…

Mu gusoza ikiganiro cye, Padiri Rutinduka yagaragaje imbogamizi n’ibibazo bikomeye byugarije Kiliziya yo mu bihugu bituriye ibiyaga bigari, ko bidakemuwe byatuma iyogezabutumwa ridashoboka, muri byo twavuga :

-Kutagirana n’Imana Nyagasani ubucuti bukomeye mu ngo, by’umwihariko mu rubyiruko : hariko kutita ku iyobokamana ku buryo bugaragara. Amakimbirane ya politiki y’urudaca muri ibi bihugu byacu yatumye habaho ubuyobe mu iyobokamana;

-Kudakomera ku masezerano y’abiyeguriye Imana no kutagira igitsure (kutumvira, guteshuka ku bumanzi n’ubukene);

-Gusangira ubuzima no guhungabana kw’amahame yabyo : ihungabana ry’isengesho, kudasangira ibyiza by’umuryango, kudakorera mu mucyo, gucunga nabi umutungo wa Kiliziya;

-Kudafatanya hagati y’imiryango y’abihaye Imana n’inzego za Kiliziya zo mu turere;

-Leta yivanga mu mikorere ya Kiliziya ikanavangamo ingengabitekerezo yayo ya politiki : irondamoko, irondakarere n’ibindi binyuranye n’Ivanjiri;

-Kutumva abandi no kutoroherana;

-Ihungabana ry’umuco : amashusho y’imibonano mpuzabitsina, gukoresha ry’agakingirizo, gukuramo inda, ubwishi bw’abarwayi b’indwara zidakira, imibonano hagati y’abahuje igitsina, ibisindisha, n’ibindi…

Biteganyijwe ko muri iyi Nteko Rusange, Abayobozi b’Imiryango y’Abihaye Imana mu Rwanda bazagirana ibiganiro n’Intumwa ya Papa mu Rwanda, Myr Luciano Russo, n’Umuyobozi w’Inama y’Abepiskopi b’u Rwanda, Myr Smaragde Mbonyintege.

 

 


Add comment

Province Sainte Famille
Inkuru zifitanye isano
Inkuru zisurwa cyane