MUHARANIRE UBUMWE AHO MURI HOSE


Teze 23/10/2017

 

Kuwa gatandatu tariki ya 17 ugushyingo 2012, ibikorwa by’ihuriro rya Teze mu Rwanda byari bigeze ku munsi wa 4, hirya no hino mu maparuwasi n’i Gikondo ahabera ihuriro nyirizina habereye ibikorwa bitandukanye, amasengesho muri za paruwasi, kumva inyigisho z’abahamya b’amizero, amasengesho rusange i Gikondo, igitaramo ndangamuco i Gikondo, inyigisho zinyuranye ku byo urubyiruko rwibaza zabereye mu Kigo cy’Urubyiruko cyo mu Gatenga hamwe n’amasengesho asoza ihuriro. Kuri wo munsi kandi, Nyiricyubahiro Myr Servilien Nzakamwita yagendereye amaparuwasi yo mu mujyi kugira ngo yirebere uko byifashe. Uwo munsi rero mfite uko nawubonye, munyemerere mbibagezeho.

Ibimenyetso by’umunaniro

Nyuma yo kwirirwa mu mirimo yo kwakira no gucumbikira abashyitsi batugendereye ku munsi wa mbere w’ihuriro, kuwa gatatu tariki ya 14/11/2012, umunsi wo kuwa kane, tariki ya 15/11/2012 nawo waranzwe n’ibikorwa byinshi binyuranye, cyane cyane ibyo gukurikirana ko nta muvandimwe w’umushyitsi wagira icyo abura, by’umwihariko kumenya ko buri muntu yabonye imodoka imusubiza aho acumbikiwe byari umurimo ukomeye; abantu basaga ibihumbi umunani (8, 000) umuntu wese yakwiyumvisha ko bitoroshye na gato guhuriza hamwe abatahana ubavanguye mu bandi, kandi ko kubonera buri wese umwanya mu modoka imusubiza ku icumbi ari umurimo ukomeye; niba rero abagize uruhare muri iyo mirimo yose bari bagifite imbaraga, sinshatse kuvuga amavamuhira, kuwa gatanu tariki ya 16 nawo wari umunsi utoroshye, waje uyongobeza intege abitanze muri iri huriro mu mirimo itandukanye bari basigaranye. Abo nahuye nabo bose, nta n’umwe nabonye washoboye guhisha umunaniro we! Kubyuka ngo twitabire ibikorwa byo ku wa gatandatu, byabaye nk’ibitunanira, uretse n’abafite imirimo, n’abashyitsi bari barakoze urugendo rurerure, kuzinduka byababereye umuzigo ukomeye, ndetse hari n’abo byananiye, nyamara nta muntu ukwiye kurya inka ngo ananirwe umurizo, byagombaga ubutwari n’ubushake bwinshi kugira ngo umunsi wo kuwa gatandatu utungane nk’iyawubanzirije. Hatitawe rero ku munaniro, twese abashyitsi n’abasangwa twazindukiye kuri paruwasi kugira ngo dutangire gahunda y’umunsi. Nk’ikimenyetso kigaragaza umunaniro, abenshi bakererewe igitambo cy’Ukaristiya cy’uwo munsi, abandi bakererwa isengesho rya Teze ryakurikiye iyo Missa.

Myr Servilien Nzakamwita yagendereye urubyiruko muri paruwasi zitandukanye

Nyuma y’isengesho rya Teze ryabereye muri paruwasi, twagiye mu matsinda atandukanye kugira ngo twumve ubutumwa n’inyigisho z’Abahamya b’Amizero, bamwe mu bitabiriye ihuriro bagiye gukurikirana ubuhamya kure ya paruwasi, abandi baguma kuri paruwasi. Ku giti cyanjye nagombaga kuyobora itsinda ry’umuhamya washinze koperative y’ubukorikori bunyuranye, akayiteza imbere, nyamara gukorera iyo koperative ntibimubuze gukomeza gukora ubutumwa bwe bw’umulayiki w’intangarugero muri paruwasi. Ariko kuko, hari ubundi butumwa nagombaga gukora, nayoboye iryo tsinda mu nzira ibageza ku muhamya, hanyuma ndahindukira nsubira kuri paruwasi. Adutunguye cyane, Myr Servilien Nzakamwita yaje kuturamutsa, birumvikana ko yasuye abakurikiranaga ubuhamya bwatangiwe kuri Paruwasi. Myr yaje kudusura avuye muri katederali ya Mt Mikayile aho yari amaze kwibonanira n’urubyiruko. Turashima cyane ishyaka rya Kristu riharanya uwo mushumba ukuriye urubyiruko akarushaho kurwitangira no kurwiyegereza uko bwije n’uko bukeye. Mu butumwa yagejeje ku rubyiruko rwari aho kuri paruwasi yaragize ati : « Iri huriro ryatubereye icyemezo kigaragaza ko Kristu atubumbira hamwe atitaye ku bidutandukanyije, byaba ururimi, byaba ubwoko, byaba inkomoko cyangwa se ibindi byose bishobora kudutandukanya, ati n’ubwo hari abavuga icyongereza, igifaransa, igiswahili cyangwa izindi ndimi, twese twarahuye twunga ubumwe, tuba bamwe, tuvuga ururimi rumwe, tugira imvugo imwe ‘amahoro, ibyishimo, urukundo n’amizero muri Kristu’, bityo rero muharanire ubumwe aho muri hose ». Nyuma y’ubwo butumwa yashyikirije urubyiruko muri paruwasi ya Mt Petero Cyahafi, Myr yakomereje uruzinduko rwe muri paruwasi ya Nyamirambo, aho yagombaga kuva yerekeza muri paruwasi y’Umuryango Mutagatifu mbere yo kwerekeza i Gikondo ahabera ihuriro nyirizina.

Imvura yabaye nk’umugisha w’ihuriro

Nyuma yo gukurikira no gutega amatwi abahamya b’amizero hirya no hino, urubyiruko rwitabiriye iri huriro rwakoraniye kuri paruwasi aho rwagombaga gufata amamodoka arujyana i Gikondo ahabera iri huriro. Imvura iti : « Rubyiruko ntimwagenda ijuru ritabahaye umugisha », nuko hagwa imvura ikaze yatumye igikorwa cyo gutwara abantu kigorana gato, bituma kubahiriza amasaha bisa n’ibinaniranye; nyamara iyo mvura ntiyaciye intege urubyiruko, ndetse byatumye runagaragaza ko abafite amizero muri Kristu barangwa no kwihangana, ntibakangwa n’imvura. Amaterefone yaracicikanaga haba ku bashinzwe gutwara urubyiruko muri iri huriro, haba no kubashinzwe abashyitsi muri paruwasi, byose kugira ngo hatagira ucikwa ibikorwa bisoza ihuriro byari biteganyijwe. Koko rero, imvura yari umugisha, nta muntu n’umwe utarageze i Gikondo, ndetse ibikorwa byabereye aho i Gikondo byari agatangaza cyane.

Isengesho no kuramya umusaraba

Nageze i Gikondo, nsanga ibintu bishyushye cyane, utamenya ko imvura ihise. Abantu bari urujya n’uruza, bamwe bajya gufata ifunguro ry’umunsi, abandi bavayo bavuye gusukura agasahani baririyeho, abandi basohoka mu mamodoka abavanye hirya no hino mu maparuwasi. Hari udutsinda twinshi twikoze, abamaze kugirana ubucuti bifotoza amafoto y’urwibutso n’abavandimwe bungutse muri iri huriro, hari udutsinda tw’abaririmba hirya no hino, bagatera imbyino bagacinya akadiho, hari abategura ibyo bagomba kwerekana mu gitaramo. Nuko igihe cyagenwe kiragera, ku isaha ya saa saba, abantu bose bashishikarizwa kujya mu mahema manini akoraniramo abantu benshi cyane. Mbega ukuntu urubyiruko ari rwiza, cyane cyane iyo rwumvira abaruyoboye ! Nuko bose bakoranira mu mahema manini, baricara baratuza, hatangira isengesho ry’umunsi. Mu majwi y’urwunge turirimba indirimbo za Teze zagenewe iryo sengesho, turirimba zaburi kandi dusomerwa Ijambo ry’Imana mu ndimi zitandukanye. Umwihariko w’iri sengesho wabaye umuhango wo kuramya Umusaraba, tubimburiwe n’Abafurere ba Teze hamwe n’Umwepiskopi, buri wese yahawe uburyo bwo kuwuramya. Kubera ubwinshi n’uburebure bw’imirongo y’abaramya umusaraba, ntitwagombye gutegereza ko isengesho rirangira kugira ngo twerekeza mu kigo cy’urubyiruko cya Gatenga, ahabera ibiganiro n’inyigisho zitandukanye kubyo urubyiruko rwibaza; aha na none buri wese akihitiramo itsinda ajyamo akurikije icyo afitiye amatsiko kurusha ibindi.

Inyigisho mu matsinda

Ndi umwe mu bitabiriye ibiganiro byabereye mu Kigo cy’Urubyiruko cya Gatenga, sinashoboye gukurikirana ibiganiro byose, dore ko hari hateguwe amatsinda ageze ku munani hamwe no gusura Urwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi, cyane cyane ko aho nagiye nagombaga no gutanga umusanzu w’ubusemuzi. Dore insanganyamatsiko zose zateguwe :

1. Gutega amatwi Imana mu mutuzo.

Iyi nyigisho yasobanuye neza ko ari ngombwa kuri buri muntu gufata umwanya akajya ahantu ho kwiyumva akagira uwo aganiriza ibimubabaje n’ibimushimishije, igihe asanze afite ishavu ryinshi mu mutima akajya guhabwa Isakramentu ry’imbabazi. Nyuma y’iyi nyigisho benshi mu rubyiruko bahawe isakramentu rya penetensiya, ndetse abasaseridoti baba bakeya cyane ugereranyije n’abari barikeneye.

2. Gusura urwibutso rwa jenoside ku Gisozi.

Byitabiriwe n’urubyiruko rwinshi cyane, ku buryo wasangaga abantu barwanira kujya muri bisi zijya ku Gisozi, uretse kuba harateganyijwe bisi 4 nini za KBS zo gutwara abantu, hari n’ababuraga umwanya muri bisi bakiyemeza kujyayo bitegeye andi ma modoka cyangwa moto.

3. Imico inyuranye ihimbaza amizero n’ubwiyunge.

Ahabera ihuriro mu ihema rinini buri gihugu na buri karere byitabiriye uru rugendo rw’amizero ku isi byahawe umwanya wo kwerekana mu birori ibyiza biranga umuco wabyo mu mbyino, indirimbo, n’udukino…

4. Hahirwa abatera amahoro.

Aha hatanzwe ubuhamya bw’urubyiruko ruharanira kubaka amahoro nuko abitabiriye iki kiganiro bashyirwa mu matsinda mato kugira ngo basangire ibyo babayemo cyangwa banyuzemo bishobora gufasha abandi gusakaza amahoro no kwitangira amahoro.

5. Kwiyunga nawe ubwawe kwiyunga n’abandi.

Ubuhamya bwatanzwe n’umuhanzi Kizito MIHIGO bwitabiriwe n’abantu benshi cyane, by’umwihariko abanyamahanga bari bafite amatsiko yo kumenya ukuntu abantu bashobora kwiyunga bakabana neza mu mahoro, nyuma y’amahano ya Jenoside yakorewe Abatutsi; ubu bikaba bigaragara ko Abanyarwanda babanye neza mu bwumvikane.

6. Kumenya no kubaho mu muhamagaro w’Imana.

Iyi nyigisho yayobowe na Furere Simon wo mu muryango wa Teze. Ahereye ku ngero zinyuranye dusanga muri Bibiliya no ku muhamagaro we bwite, yihatiye kugaragaza uburyo umuntu ashobora kumva ijwi ry’Imana rimuhamagara, n’icyo rimuhamagarira, ahanyuma umuntu agafata icyemezo kizatuma abaho mu mudendezo mu muhamagaro yahisemo.

Izi nyigisho zose wasangaga abazivuyemo bafite akanyamuneza ko basubijwe ku bibazo byinshi bibazaga, bakunguka n’ibindi byinshi batari bazi.

Igitaramo gishyushye

Mu bintu biranga urubyiruko, harimo kwidagadura, nta muntu ushobora guhuriza hamwe urubyiruko ibihumbi n’ibihumbagiza mu bwisanzure ngo ye kurutaramira cyangwa se arwime umwanya wo kwidagadura. Si ngombwa guhamagaza abahanzi na ba sagihobe b’ibyamamare ! Urubyiruko rwifitemo impano karemano yo gushyushya urugamba ! Igitangaje cyane rero, ni ukubona urubyiruko ruturutse mu mahanga yose, mu ndimi zose rutaramye kandi rutaramiye ku Ijambo ry’Imana, mu ndirimbo zisingiza Imana ijana ku ijana, bose bikiriza ijana ku ijana, bose bavuga ururimi rumwe : SINGIZWA MANA ! Si imbyino, si amakorasi, abitabiriye iri huriro bafite byinshi batazibagirwa mu buzima bwabo nk’urubyiruko, ndahamya ko buri wese afite ibyo azabwira abazamukomokaho ku bwa roho cyangwa ku bw’umubiri.

Kwidagadura mu dutsinda tunyuranye

Uretse abari bakoraniye mu ihema rikuru ryaberagamo ihuriro, hanze mu mbuga, abafite ibyo bahuriyeho : abakomoka mu gihugu kimwe, abahuje imiryango nk’Abasaveri, Abaskuti n’indi miryango y’urubyiruko, kimwe n’abaturutse mu turere tunyuranye bagiye barema udutsinda duto, nuko batarama mu mwihariko wabo.

Isengesho risoza ihuriro

Kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 17 ugushyingo 2012 ibintu byari bimaze gukomera, abantu bamaze kumenyana no gupfundika ubucuti hagati yabo. Njye kimwe n’abandi benshi uko twari tumaze kuryoherwa twibazaga ko iri huriro rizakomeza, sinigeze niyumvisha ko rigana ku ndunduro. Butangiye kugoroba twakoraniye ahabera isengesho, dutangira dusubiramo indirimbo zikoreshwa mu isengesho rya Teze. Muri uyu mugoroba isengesho ryabaye rirerire ugereranyije n’ayo ku yindi minsi yawubanzirije. Nyuma y’igitaramo gishyushye twavuze haruguru, twaricaye turatuza, dutangira gusenga. Muri iri sengesho nibwo Frere Aloïs yafashe ijambo ryadukuye mu nzozi zo kuzakomeza kuryoherwa n’ihuriro ! Yaragize ati : « Icyiciro cy’urugendo rw’amizero ku isi kibera mu Rwanda kigeze ku ndunduro ! » Abenshi muri twe twatangiye kwiyumvisha noneho ko inzira ziri bubyare amahari ! Twari tugiye gutandukana n’abo twahuye tukamenyana, tugakundana, abo twari tumaze kuba incuti zikomeye. Muri iri sengesho uretse gushimira no gupfunyikirwa Impamba y’ihuriro rya Teze, imbuto y’amasaka mu gaseke; twahawe ubutumwa bukomeye bwo guharanira ubumwe, mu ngo zacu, mu miryango yacu, mu bihugu byacu, no ku migabane duturukaho, aho hose tukazabera abandi ibimenyetso by’amizero. Nyuma yo gushyikiriza agaseke buri gihugu, na buri mugabane, ihuriro ryasojwe badutangarije ko icyiciro gitaha cy’urugendo rw’Amizero ku isi kizabera i Roma mu gihugu cy’Ubutaliyani, kikazakoranyiriza hamwe urubyiruko rusaga ibihumbi 30, 000 rwiganjemo abo ku mugabane w’Uburayi; Abafurere bateze badutangariza ko n’Abanyaburayi mu rwego rwo kubasangiza ibyiza by’icyiciro cyabereye i Kigali mu Rwanda, bazabashyira agaseke k’imbuto y’amasaka.

 

Robert MAKUTA

 


Views: 9

Add comment