Umusaraba w'urubyiruko


Urubyiruko 23/10/2017

"Rubyiruko nkunda, mbaragije umusaraba wa Kristu, muwuheke nk’ikimenyetso cy’urukundo, Nyagasani Yezu akunda abantu, kandi mwamamaze hose ko nta handi hari umukiro w’ugucungurwa uretse kuri Kristu wapfuye akazuka. "

Mu mwaka w’1984, mu mpera z’umwaka mutagatifu wo gucungurwa kwacu, ni bwo Umuhire Papa Yohani wa II yaragije urubyiruko umusaraba munini agira ati : Rubyiruko nkunda, mbaragije umusaraba wa Kristu, muwuheke nk’ikimenyetso cy’urukundo, Nyagasani Yezu akunda abantu, kandi mwamamaze hose ko nta handi hari umukiro w’ugucungurwa uretse kuri Kristu wapfuye akazuka.

Twibukeko iyi yabaye inkomoko y’Iminsi Mpuzamahanga y’Urubyiruko (Journees Mondiales de la Jeunesse) imaze kumenyerwa iyo minsi ariyo yavuyeho igitekerezo cyo guhuza urubyiruko rw’u Rwanda mu ihuriro twita “ Forum National des Jeunes. Iri huriro naryo riba imbarutso yo kugira amahuriro mato mu nzego zose z’ikenurabushyo ry’urubyiruko rwa Kiliziya mu Rwanda.

Kuva ku ihuriro mpuzamahanga ry’urubyiruko ryabereye i Toronto mu 2002, urubyiruko rw’u Rwanda, rubifashijwemo n’inama y’Abepisikopi mu Rwanda rwagiye ruteranira mu mahuriro mu rwego rw’igihugu.

Guhera ku ihuriro rya mbere ryabereye i Mbare Diyosezi ya Kabgayi, umusaraba w’urubyiruko ugenda uzenguruka amadiyosezi yose y’igihugu cyacu.

Yezu yemeye gupfira ku musaraba awugira isoko y’ubuzima n’ikimenyetso cy’urukundo, ntiyabitewe n’intege nke cyangwa kwifuza kubabara, ahubwo ni ukugira ngo turonke ubuzima.

Kurangamira umusaraba ni ukurangamira inkomoko yacu, niho twacunguriwe. Utazi iyo ava kumenya iyo ajya byamugora. Umusaraba ni ikimenyetso cy’urukundo gihora kitwibutsa inkomoko yacu n’amizero yacu.

Guhererekanya umusaraba hagati yacu nk’urubyiruko, ni ukwibukiranya ko dusangiye ubutumwa ko twifuriza ko ingoma ya Kristu yagera iwacu, ko turi abavandimwe, ko Kristu shema ryacu yaratsinze.

Secrétariat CEPJ


Add comment

Province Sainte Famille
Inkuru zifitanye isano
Inkuru zisurwa cyane