Umwepiskopi wa Byumba yasuye Urwunge rw'Amashuri rwa Nyinawimana


Abana, Paruwasi 23/10/2017

Tariki 10 Mutarama 2013, umwepiskopi wa Diyoseze ya BYUMBA, Nyiricyubahiro Myr Servilien NZAKAMWITA yaganiriye n’abana biga mu Rwunge rw’Amashuri rwa NYINAWIMANA ruri muri Paruwasi ya NYINAWIMANA maze abasaba kujya barangwa n’ubuhanga (Science), ubwitonzi (sagesse) n’ubutungane (santete).

Mu ruzinduko rwe rwa gishumba yagiriraga muri Paruwasi ya NYINAWIMANA, umwepiskopi wa Diyosezi ya BYUMBA, yaganiriye n’abanyeshuri biga mu Rwunge rw’Amashuri rwa Nyinawimana.

Umuyobozi w’uru Rwunge rw’Amashuri Bwana Philbert BIKORIMANA yabwiye umwepiskopi ko uru rwunge muri uyu mwaka rwiteguye kurererwamo abana bagera ku 2320 mu mashuri abanza ndetse n’abana 500 mu mashuri yisumbuye dore ko bari muri gahunda y’uburezi bw’ibanze bw’imyaka 12. (twelve years basic education). Bwana Philbert yavuze ko abana barererwamo bafite uburere bwa gikristu bakesha ababarera hamwe n’abasaserdoti bakorera ubutumwa muri Paruwasi ya Nyinawimana. Ubumenyi n’uburere bahabwa bushingiye ku ijambo ry’Imana bityo bakuzuza intego y’uru rwunge ariyo “Science et Concience, bisobanura “Ubumenyi n’Umutimanama.

Nyiricyubahiro Myr Servilien NZAKAMWITA yabanje gusuhuza buri cyiciro ari nako agira ubutumwa abagezaho.

Kuva mu wa mbere w’amashuri abanza kugeza mu mwaka wa gatatu ati “Yezu arabakunda, arabashaka ngo abatume kumushakira inshuti.

Abiga kuva mu mwaka wa 4 kugeza mu mwaka wa 6 w’amashuri abanza ati: “Nyagasani muri kumwe, mubimenye kandi mubimenyeshe abandi.

Icyiciro rusange cy’amashuri yisumbuye kimwe n’abageze mu mwaka wa gatanu w’amashuri yisumbuye ati :

“ Mugomba gukiza ibyapfuye mukabizura mubifashijwemo na Kristu kandi abageze mu mwaka wa gatanu mukibuka ko ubu mugeze igihe cyo kuba mwahabwa inshingano zikomeye.

Umwepiskopi yasabye aba banyeshuri kuba inshuti n’abavandimwe ba Yezu Kristu. Kugera ku butungane bisaba : gusenga, gusoma Ijambo ry’Imana, inyigisho za Kiliziya (Gatigisimu) ndetse no guhabwa amasakaramentu cyane cyane Ukaristiya na Penetensiya.

Umwepiskopi yibukije abanyeshuri ko turi mu mwaka w’ukwemera. Ukwemera kukaba ingabire y’Imana kugira ngo turusheho kuyimenya no kuyakira. Ukwemera kukaba kandi urugi Imana inyuramo itugana ngo itwihishurire, itwibwire kandi itwimenyeshe.

Imana yigaragariza abantu mu bwinshi; mu byo yaremye, mu mitima yacu, mu Ijambo ryayo ndetse no muri Yezu Kristu umwana wayo wigize umuntu.

Mu gusoza Nyiricyubahiro Myr Serviliyani NZAKAMWITA yabifurije kurushaho gutsinda no kunguka ubwenge ariko bubaha kandi bumvira.

NZABAMWITA Aimé Dieudonné

 

 

 


Views: 9

Add comment