Ubutumwa bw'Abepiskopi

Inyigisho
02/11/2017

Mu mihamagaro yose Imana igenera abantu, ugushyingirwa ni umwe mu mihamagaro ihebuje kandi y’agaciro gakomeye. Mu gushyingirwa, umugabo n’umugore bafatanya n’Imana gukomeza umurimo ukomeye w’irema igihe babyara abana. Inkuru irambuye...

Inyigisho
02/11/2017

Guhitamo kwiyegurira Imana cyangwa kuba umubikira, ni igisubizo ku muhamagaro,... Inkuru irambuye...

Inyandiko | Inyigisho
27/10/2017

“Mube intungane nk’uko So wo mu ijuru ari intungane”. Ibyo... Inkuru irambuye...

CEPJ
27/10/2017

Kiliziya Gatolika mu Rwanda yemera ko Urubyiruko ari umuhuza w’umuryango w’abantu b’ubu n’abo mu gihe kizaza. Urubyiruko nirwo shingiro, ndetse ninarwo cyitegererezo nyakuri cya Kiliziya y’ejo hazaza. Inkuru irambuye...

Amatangazo | Kiliziya
23/10/2017

Ijambo rya Papa ku isabukuru y'imyaka 50 y'ishami ry'Ubuvuzi 'Agustino... Inkuru irambuye...